Vitalius

Ede, 20 mei 2019

 

Plannen Vitalius voor de Bergansiuskazerne gestaakt

Na bijna vijf jaar dromen, onderhandelen en enthousiasmeren heeft Vitalius de stekker uit het project Bergansius in Ede getrokken. Het leek zo mooi: samen oud worden, samen wonen, samen voor elkaar zorgen, samen werken in dit prachtige gebouw. Ook Gemeente Ede en Provincie Gelderland waren enthousiast. De coöperatie Vitalius werd opgericht, er werden plannen gemaakt en open dagen georganiseerd. Helaas vonden de leden van Vitalius de financiële lasten, die de investeerder van de leden verwachtte te dragen, uiteindelijk te hoog. De leden zijn wel krasse ouderen maar het werken moet niet meer de noodzaak zijn.

Vitalius heft zich op als coöperatie 
De woongroep wil verder onder een andere naam in een ander gebouw. De leden van de woongroep willen het concept overeind houden, zij het in een lichtere variant met minder nadruk op werken: samen wonen, samen zorgen en waar nodig de handen uit de mouwen steken.
Contactadres: woongroepede@gmail.com.